Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 08:41

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

 

 

Χαῖρε ᾿Αγνή Κεχαριτωμένη·

Χαῖρε ἐν γυναιξίν εὐλογημένη.

Χαῖρε τόν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡ τέξασα·

Χαῖρε τόν Δοτῆρα τῶν καλῶν κυήσασα.

Χαῖρε ὅτι περ ὁ Κύριος μετά σοῦ ὁ αἰνετός·

Χαῖρε ὅτι τῆς κοιλίας σου ὁ καρπός εὐλογητός.

Χαῖρε δι᾽ ἧς ἐδόϑη ἡ χάρις τοῖς ἀνθρώποις·

Χαῖρε δι᾽ ἧς ἐπαύϑη τῆς ἀρᾶς ἡ πικρότης.

Χαῖρε γλυκύρρουν ὕδωρ προρρέουσα·

Χαῖρε αὐχμόν τῆς πλάνης διώκουσα.

Χαῖρε ζωῆς τόν ὄμβρον ἡ τεκοῦσα·

Χαῖρε Πηγή ϑαυμαστῶς πλημμυροῦσα·

 

 

Χαῖρε ὕδωρ σωτήριον

Θα μας βρείτε

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Χρυσοστόμου και Αγίου Βησσαριώνος, Λάρισα

 panagialarisis@yahoo.gr

 2410532350

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 επισκέπτες και κανένα μέλος