Στατιστικά Στοιχεία

ΕΤΟΣ 2016 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : 50

     ΓΑΜΟΙ    : 20

  ΚΗΔΕΙΕΣ  : 30

  ***************

ΕΤΟΣ 2015

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ :  58 

    ΓΑΜΟΙ      : 12

  ΚΗΔΕΙΕΣ    : 25

   *************

ΕΤΟΣ 2014

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ :   54

   ΓΑΜΟΙ      :   16

 ΚΗΔΕΙΕΣ    :   30

***********

ΕΤΟΣ 2013

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ    :     58
    ΓΑΜΟΙ        :     23
ΚΗΔΕΙΕΣ        :     21

*************

ΕΤΟΣ 2012

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: 69
ΓΑΜΟΙ:   11
ΚΗΔΕΙΕΣ: 28

***********

ΕΤΟΣ 2011

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : 76
ΓΑΜΟΙ : 17
ΚΗΔΕΙΕΣ : 34

*************

ΕΤΟΣ 2010

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : 86
ΓΑΜΟΙ : 15
ΚΗΔΕΙΕΣ : 29

*************

ΕΤΟΣ 2009

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : 103
ΓΑΜΟΙ : 26
ΚΗΔΕΙΕΣ : 28

***************

ΕΤΟΣ 2008

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : 100
ΓΑΜΟΙ : 9
ΚΗΔΕΙΕΣ : 36