Νεωκόροι

Νεωκόρος

κα Μαρία Παπαγγελή-Ντουμούζη

Διατελέσαντες Νεωκόροι:

Βασιλική Γκασντερίδου  10/6/1985 - Ιούλιο/1995

Ευστάθιος Γκασντερίδης 1984-1985

Νικόλαος Μπλάνας

+ Γεώργιος Κουτσολάμπρος 1969

+ Δημήτριος Σιώμος 10/6/1966-

+ Αριστοτέλης Αργυρόπουλος   -31/5/1966